DR.SHASHIDHAR

RAKESH REDDY MANGALARAM

Date of Joining at AIMSR, Hyderabad : 01.10.2019

MUKKARA RAJASEKHAR REDDY

Date of Joining at AIMSR, Hyderabad :16.03.2016

JAGADEESH KURUVA

Date of Joining at AIMSR, Hyderabad : 02.08.2013

MUNI KRISHNA AVULA

Date of Joining at AIMSR, Hyderabad : 25.06.2020

MOHAMMED ISMAIL KHAN

Date of Joining at AIMSR, Hyderabad : 02.02.2017

KETHAVATH BURAN NAIK

Date of Joining at AIMSR, Hyderabad : 21.01.2019

SATHISH SIDDULA

Date of Joining at AIMSR, Hyderabad :19.06.2018

SANNIKANTI PRASANTH

Date of Joining at AIMSR, Hyderabad : 20.12.2018

ATMAKURU POOJITHA

Date of Joining at AIMSR, Hyderabad :13.06.2020